KONTRAKSVILLKOR

UTHYRNING AV BÅT OCH CAMPINGTILLBEHÖR

Anmälan:
Var vänlig fyll i formuläret utförligt och sänd det till NORDLÄNDER HB Slussvägen 2, Åby 36040 Rottne. Anmälan är därefter bindande, en anmälningsbekräftelse sänds tillbaka.

Betalning:
Kontraktet / Anmälningsbekräftelsen gäller samtidigt som räkning. Betalningen ska ske inom 10 dagar med 50 % av hyreskostnaden. Resterande belopp betalas utan anmaning senast 4 veckor innan resans början.

Avbeställning:
Avbeställningen kan endast göras skriftligen. Avbeställes resan tidigare än 30 dagar före avtalad tidpunkt, har NORDLÄNDER HB rätt att tillgodoräkna 200,- kr per anmäld kanot. Avbeställes resan senare än vad som ovan angivits har NORDLÄNDER HB rätt att kräva 50 % av den totala kostnaden. Om kanoten eller tillbehör avbeställs inom 48 timmar före hyrestidens början har NORDLÄNDER HB rätt att tillgodoräkna 100% av den totala hyreskostnaden.
Avbeställs resan pga. sjukdom eller olycksfall skall detta styrkas med läkarintyg. NORDLÄNDER HBs rätt att inställa resan kan ske pga. Majeure ( katastrof, strejk, upplopp eller dyligt ). Inställes resan till följd av nu nämda anledning återbetalas hela anmälningsavgiften eller vad som i övrigt kan ha erlagtes av resans pris.

Ansvarsfördelning:
NORDLÄNDER HB ansvarar som ett seriöst företag för att de erbjudanden som finns i broschyren eller på webbsidan ska kunna genomföras. Vi vill dock erinra om den äventyrliga karaktär som våra resor har, och ansvarar inte för de risker som kan uppstå. För alla skador som kan ske under kontraktstiden, såvida de inte orsakts av uthyraren, ansvarar kunden helt själv. Det är upp till kunden att själv ordna behövlig försäkring.

Uthyrningsvillkor:
Per kanot tar vi ut en pant på 1 000,- SEK som återfås vid återlämnandet av alla oskadade hyrda föremål. NORDLÄNDER HB hyr endast ut felfria föremål, kunden ska dock redan vid utlämnandet undersöka om föremålen är felfria, eftersom reklamation efteråt inte godtages.
Förstörda eller skadade föremål ersätts helt av kunden till anskaffningspris. För nedsmutsade föremål uttages en summa av 100,- kr. Skulle föremålen återlämnas för sent åligger det kunden att förutom en veckohyra för varje påbörjad ny vecka betala alla följdkostnader. Kunden har ansvar för samtliga uthyrningsföremål.